HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
여름철 대삼각형
올림피아드 [master]   2015-08-04 오후 6:59:25 1125


  촬 영 자 : 조 호 진 (2008 KAO) 

  촬영일시: 2013/10/02 21:57

  촬영장소: 강원도 철원군 수피령

  망 원 경: Tokina AT-X 116 PRO DX (f=11mm, F/2.8)

  카 메 라: Nikon D7100

  노출정보: 15s, ISO-3200

  촬영대상: 여름철 대삼각형 주변의 은하수

  사진설명: 가을철의 북반구 하늘에서는 은하수를 찾기가 쉽다. 이 사진에선 별 상의 인위적인 흩어짐을 만들지 않고 은하수 자체만을 찍으려 하였다.

(IP : 220.117.140.221)
  달무리 (2015-09-01 오전 11:13:19)
  장미성운 (2015-06-30 오후 1:42:41)
 
       

M82, M81
2017.11.30    Hit : 32
by 올림피아드
비행기 타고 가...
2017.10.17    Hit : 81
by 올림피아드
M31
2017.09.05    Hit : 150
by 올림피아드
시간을 ‘달’려...
2017.07.31    Hit : 189
by 올림피아드
오리온자리의 불...
2017.07.03    Hit : 206
by 올림피아드
M42 오리온 성운
2017.06.01    Hit : 223
by 올림피아드
2017.05.04    Hit : 270
by 올림피아드
두 개의 심장, ...
2017.04.03    Hit : 296
by 올림피아드
M31, M32, M110
2017.02.28    Hit : 363
by 올림피아드
M42, M43, M1977
2017.02.02    Hit : 497
by 올림피아드
북극성과 북두칠...
2017.01.03    Hit : 502
by 올림피아드
미리내의 나무
2016.12.07    Hit : 377
by 올림피아드
북천일주
2016.11.07    Hit : 405
by 올림피아드
고흥우주센터의 ...
2016.10.05    Hit : 547
by 올림피아드
2016.09.01    Hit : 458
by 올림피아드
sky Bridge
2016.08.01    Hit : 486
by 올림피아드
겨울철 은하수와...
2016.06.30    Hit : 645
by 올림피아드
숨은그림 찾기
2016.06.01    Hit : 493
by 올림피아드
My First Moon
2016.05.04    Hit : 543
by 올림피아드
테이프의 기적
2016.04.04    Hit : 707
by 올림피아드

    01 02 03