HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
숨은그림 찾기
올림피아드 [master]   2016-06-01 오후 4:33:04 754

 촬 영 자 : 정 승 연 (2015 KAO) 

  촬영일시: 2016. 1. 12 

  촬영장소: NYSC 

  망 원 경:  x

  카 메 라: Canon EOS 650D 

  노출정보: 30s ISO1600  

  사진제목 : 숨은그림 찾기  (2016 겨울학교 천체사진전 장려상)

  사진설명 : 안드로메다은하, 카시오페이아, 페르세우스 이중성단, 은하수를 동시에 촬영했다.
(IP : 220.117.140.221)
  겨울철 은하수와 은하 (2016-06-30 오후 2:51:28)
  My First Moon (2016-05-04 오후 12:17:51)
 
       

오리온자리
2018.06.01    Hit : 137
by 올림피아드
일주의 폭풍 속...
2018.05.02    Hit : 114
by 올림피아드
창조의 요람
2018.03.30    Hit : 205
by 올림피아드
Bode and Cigar ...
2018.03.02    Hit : 286
by 올림피아드
M42 오리온 대성...
2018.02.05    Hit : 351
by 올림피아드
주어진 시간은 ...
2018.01.08    Hit : 323
by 올림피아드
M82, M81
2017.11.30    Hit : 328
by 올림피아드
비행기 타고 가...
2017.10.17    Hit : 436
by 올림피아드
M31
2017.09.05    Hit : 424
by 올림피아드
시간을 ‘달’려...
2017.07.31    Hit : 463
by 올림피아드
오리온자리의 불...
2017.07.03    Hit : 467
by 올림피아드
M42 오리온 성운
2017.06.01    Hit : 480
by 올림피아드
2017.05.04    Hit : 541
by 올림피아드
두 개의 심장, ...
2017.04.03    Hit : 565
by 올림피아드
M31, M32, M110
2017.02.28    Hit : 622
by 올림피아드
M42, M43, M1977
2017.02.02    Hit : 793
by 올림피아드
북극성과 북두칠...
2017.01.03    Hit : 855
by 올림피아드
미리내의 나무
2016.12.07    Hit : 638
by 올림피아드
북천일주
2016.11.07    Hit : 692
by 올림피아드
고흥우주센터의 ...
2016.10.05    Hit : 871
by 올림피아드

    01 02 03 04