HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
고흥우주센터의 겨울은하수
올림피아드 [master]   2016-10-05 오전 11:12:59 547

  촬 영 자 : 이 준 영 (2015 KAO) 

  촬영일시: 2016년 1월 12일  22시 17뷴 

  촬영장소: 국립고흥청소년우주체험센터

  망 원 경:  x

  카 메 라: Nikon D5200, Sigma 18.0~50.0 f/2.8~4.5

  노출정보: 20.0초 1장, iso 3200, f/2.8

  보정정보: psd 5.0으로 노출, 색조, 명료도 등 조절

  사진제목: 고흥우주센터의 겨울은하수 (2016 겨울학교 천체사진전 장려상)


(IP : 220.117.140.221)
  북천일주 (2016-11-07 오후 12:42:46)
  (2016-09-01 오후 1:45:20)
 
       

M82, M81
2017.11.30    Hit : 32
by 올림피아드
비행기 타고 가...
2017.10.17    Hit : 81
by 올림피아드
M31
2017.09.05    Hit : 150
by 올림피아드
시간을 ‘달’려...
2017.07.31    Hit : 189
by 올림피아드
오리온자리의 불...
2017.07.03    Hit : 206
by 올림피아드
M42 오리온 성운
2017.06.01    Hit : 223
by 올림피아드
2017.05.04    Hit : 270
by 올림피아드
두 개의 심장, ...
2017.04.03    Hit : 296
by 올림피아드
M31, M32, M110
2017.02.28    Hit : 363
by 올림피아드
M42, M43, M1977
2017.02.02    Hit : 497
by 올림피아드
북극성과 북두칠...
2017.01.03    Hit : 502
by 올림피아드
미리내의 나무
2016.12.07    Hit : 377
by 올림피아드
북천일주
2016.11.07    Hit : 405
by 올림피아드
고흥우주센터의 ...
2016.10.05    Hit : 548
by 올림피아드
2016.09.01    Hit : 458
by 올림피아드
sky Bridge
2016.08.01    Hit : 486
by 올림피아드
겨울철 은하수와...
2016.06.30    Hit : 645
by 올림피아드
숨은그림 찾기
2016.06.01    Hit : 493
by 올림피아드
My First Moon
2016.05.04    Hit : 543
by 올림피아드
테이프의 기적
2016.04.04    Hit : 707
by 올림피아드

    01 02 03